Kommunikasjon og ledelse med

fokus på folk

WORKSHOP TEAMBUILDING

En ide til årets julebord?

Workshops og teambuildings ute i naturen

Hvordan kan vi hjelpe?

Et sunt arbeidsmiljø bidrar til god helse, trivsel og vekst.
Mennesker som trives, blir bedre ledere. Og gode ledere skaper verdier og vekst.
Vi tilbyr praktisk trening i ledelse og kommunikasjon, med fokus på folk.

Kommunikasjon

Kommunikasjon handler litt om hva du sier og litt om hva du gjør. Men mest av alt handler det om hva andre føler og hvordan de opplever deg. Åpen og ærlig kommunikasjon bygger tillit og relasjoner.

Samarbeid

Alle team er forskjellige, men elementene i et godt samarbeid er det samme.
Et samarbeid basert på tillit, mestring og muligheten til å påvirke, skaper sunne og motiverte team.

Ledelse

Vi er alle ledere. Enten du leder en stor organisasjon, mindre team eller deg selv. Ledelse med med humant fokus, er bærekraftig og effektivt. Innsikt, empati og tillit blir stadig viktigere i fremtidens digitale hverdag.

Handlekraft

For mye kontroll, stress og konkurranse kan gi apati. Åpenhet, mestring og utvikling bidrar til økt selvfølelse og handlekraft.

Teambuilding

En annerledes dag på jobb

Lagspill, tillit og bevisst kommunikasjon er viktige ingredienser når vi skal bygge en god kultur. Vi inviterer til en workshop som skal hjelpe dere å bygge en sunn og kreativ kultur. Det skjer ute i naturen, sammen med hester. Dette blir rått, enkelt og helt naturlig!

Når ditt team har oppnådd noe, stort eller smått, er det viktig å sette av tid til å feire! Det kan være at teamet har nådd en milepæl, eller at teamet står foran ny organisering og ny start, eller skal dere feire en høytid?

Vi kan hjelpe dere med å sette sammen et arrangement, der dere får en annerledes dag på jobben. Frisk luft, utetid og bevegelse, og vi vil gi dere en liten utfordring som bidrar til å bygge et enda sterkere team.

Tar dere utfordringen?

Vi tilbyr et ferdig program, der vi tar hånd om alt. Alt dere må gjøre er å møte opp. Og vi kan jobbe sammen om et eget program tilpasset ditt team.

Personlig utvikling

Bli bevisst ditt potensiale

Dette er en workshop for deg som ønsker økt selvbevissthet og praktisk trening i selvledelse. Større og flere krav settes til oss som individer, både i jobb og hjemme. Her setter vi fokus på hva du kan gjøre for deg, for din egen helse og velvære.

Du får nye perspektiv på dine styrker og svakheter. Og du får med deg ny kunnskap og praktiske verktøy som bidrar til at du får utnyttet ditt fulle potensial.

Denne workshopen kan gjøres i grupper og 1:1.

Bevissthet

30%

Praktiske trening

50%

Plan

20%
Sunne organisasjoner

Et positivt arbeidsklima

Store og små organisasjoner merker et stort press gjennom globale og digitale endringer. Dette påvirker menneskene i stor grad, og for noen kan de uendelige endringene bli belastende. Men jobb bidrar også til å fremme helse! Med et bevisst fokus på menneskene i organisasjonen, kan vi bygge sunne og positive arbeidsplasser, som fremmer god helse og kreative hoder.

Rådgiving | Workshops | Foredrag

Teambuilding

En annerledes dag på jobben!

Lagspill, tillit og bevisst kommunikasjon er viktige ingredienser når vi skal bygge en god kultur. Vi inviterer til en workshop som skal hjelpe dere å bygge en sunn og kreativ kultur. Det skjer ute i naturen, sammen med hester. Dette blir rått, enkelt og helt naturlig!

Når ditt team har oppnådd noe, stort eller smått, er det viktig å sette av tid til å feire! Det kan være at teamet har nådd en milepæl, eller at teamet står foran ny organisering og ny start, eller skal dere feire en høytid?

Vi kan hjelpe dere med å sette sammen et arrangement, der dere får en annerledes dag på jobben. Frisk luft, utetid og bevegelse, og vi vil gi dere en liten utfordring som bidrar til å bygge et enda sterkere team.

Tar dere utfordringen?

Vi tilbyr et ferdig program, der vi tar hånd om alt. Alt dere må gjøre er å møte opp. Og vi kan jobbe sammen om et eget program tilpasset ditt team.

Personlig utvikling

Bli bevisst ditt potensiale

Dette er en workshop for deg som ønsker økt selvbevissthet og praktisk trening i selvledelse. Større og flere krav settes til oss som individer, både i jobb og hjemme. Her setter vi fokus på hva du kan gjøre for deg, for din egen helse og velvære.

Du får nye perspektiv på dine styrker og svakheter. Og du får med deg ny kunnskap og praktiske verktøy som bidrar til at du får utnyttet ditt fulle potensial.

Bevissthet

30%

Praktisk trening

50%

Plan

20%
Sunne organisasjoner

Et positivt arbeidsklima

Store og små organisasjoner merker et stort press gjennom globale og digitale endringer. Dette påvirker menneskene i stor grad, og for noen kan de uendelige endringene bli belastende. Men jobb bidrar også til å fremme helse! Med et bevisst fokus på menneskene i organisasjonen, kan vi bygge sunne og positive arbeidsplasser, som fremmer god helse og kreative hoder.

Rådgiving | Workshops | Foredrag

Blogg

Historier fra Herdlife

Her deler vi tanker, erfaringer og våre mest populære historier.

Positivt arbeidsklima gir motivasjon

Trives du på jobb?

Helsefremmende aktiviteter tar utgangspunkt i muligheter og ressurser. Med fokus på økt livskvalitet.

17

% opplever høye krav på jobb og lite kontroll

9

% har sjelden eller aldri støttende ledelse

96

% mener arbeid er viktig for egen psykisk helse

Utfordre deg selv

Finn ditt potensiale

Vi arrangerer workshops for bedrifter og privatpersoner.

Om Herdlife

Hva sier tidligere deltakere?

Vi får mye positive tilbakemeldinger! Mange som kommer til oss liker å prøve ut nye ting å teste seg selv. Andre oppsøker roen og en stille stund.