Felles opplevelser

Gode minner
varer evig

Se bildene
Herdlife’s

Minnebok

Bilder og film er nyttige i læringsprosesser. Vi dokumenterer mye i våre workshops, vi erfarer at dette gir noe ekstra. Det gir nye perspektiv og observere seg selv.